Ogloszenia

Opłatek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

W dniu 29 stycznia godz. 13:30, w siedzibie Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie", przy ul. Sanowa 11, w Jarosławiu odbędzie się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym O godz. 15:00 możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej.