O nas

Wolna licencja –większość  materiałów,  opublikowanych jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Materiały które są  opublikowane na licencji zamkniętej są wyraźnie oznaczone.

Można  przedrukowywać i wykorzystywać teksty oparte na licencji CC (również w celach komercyjnych) pod następującymi warunkami: należy wyraźnie wskazać autora materiału oraz miejsce pierwotnej publikacji – represjonowani.naszjaroslaw.pl, a także nazwę licencji (CC BY-SA 3.0) wraz z odnośnikiem do jej postanowień. W przypadku przedruku w internecie konieczne jest także zamieszczenie dokładnego aktywnego odnośnika do materiału objętego licencją.

You should also read: