Wspomnienia (9)

„Gdzie ci chłopcy z tamtych lat ?”

„Dziś o tamtych czasach pamiętają głównie tylko ci, którzy je przeżyli. Dla młodzieży stan wojenny jest jak stara baśń i data, którą nie każdy z nich kojarzy.” Słowa te wypowiedział Tadeusz Andrzej Mazurkiewicz większości znany jako senator, który zmarł w 2008 roku. Jednak nieliczni wiedzą,…

Komuna na linę

Pokolenia… Żyjemy obecnie w wolnym i demokratycznym kraju. Korzystamy z przysługujących nam praw i przywilejów. Zapewne dla wielu ludzi nie jest Polska krajem „samej tylko szczęśliwości”. Jak w każdym społeczeństwie tak i u nas są niezadowoleni, przygnębieni, borykający się z różnymi problemami ludzie. Czy ja,…

Karygodny bojkot studniówki 1982.

"Dziś o tamtych czasach pamiętają głównie tylko ci, którzy je przeżyli. Dla młodzieży stan wojenny jest jak stara baśń i data, którą nie każdy z nich kojarzy." Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (1963-2008) Studniówka, długo oczekiwany pożegnalny bal uczniów klas maturalnych w niepowtarzalnej atmosferze koleżeńskiej zabawy, niedługo…

Moje dwie grudniowe noce

(Na podstawie tekstu z nieistniejącego dzisiaj KURIERA JAROSŁAWSKIEGO Nr 3 z 06.01.1990 r.) 13 grudnia 1981 roku Tego wieczoru w budynku Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy ulicy Kraszewskiego w Jarosławiu, dyżur objęła grupa związkowców z ZPC „SAN”: Franciszek Łuc, Julian Mizgiel i Andrzej…

Internowanie

Tej nocy pracowałem. Wszystkie zajęcia zakończyłem około godz. 1:00 i o ile nic się nie wydarzy następne rutynowe czynności podejmę około godz. 4:00. Spojrzałem przez okno. Biała pokrywa śniegu przykrywała ziemię, a termometr wskazywał –20 stopni. Moje myśli biegły ku napiętej sytuacji w Polsce.

Pierwsza Msza Święta z ks. Biskupem Tadeuszem Błaszkiewiczem

(Fragment z pamiętnika Ryśka Buksy) O Mszę Świętą walczyliśmy od początku internowania. Upominali się w tej sprawie u władz więziennych wszyscy internowani z Krosna, Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska i innych miejscowości. Któryś z pracowników więziennych, kilka dni przed niedzielą, przekazał nam informację, że będzie…