Spotkanie z Ryszardem Buksą, autorem książki ,,Zapiski internowanego".

W dniu 6 października br. w sali konferencyjnej MOK odbyło się spotkanie z Ryszardem Buksą, autorem książki ,,Zapiski internowanego", wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie (2015). Uczestników spotkania przywitała dyr. MOK Elżbieta Śliwińska. Autora książki i towarzyszącego mu Artura Brożyniaka, pracownika naukowego IPN Oddział w Rzeszowie przedstawił Andrzej Zgryźniak (MOK). Wprowadzenia historycznego do ,,Zapisków", będących wspomnieniami R. Buksy z okresu internowania w stanie wojennym (od 13 grudnia 1981 do 24 lipca) dokonał A. Brożyniak, który je opracował opatrując obszernym wstępem i przypisami. Wprowadzenie, pomimo niewątpliwej kompetencji referenta miało charakter raczej formalny. Wśród słuchaczy bowiem przeważały osoby znające stan wojenny z własnego doświadczenia: działacze ,,Solidarności" w tamtym okresie, członkowie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Jarosławiu, w tym znajomi autora ,,Zapisków" (i w nich wspominani). Wystąpienie Ryszarda Buksy opowiadającego o swoich przeżyciach w PRL w pewnym momencie przekształciło się więc w rozmowę ze znajomymi, mającymi wspólne z nim przeżycia w relacjach z totalitarną władzą. Książkę Buksy warto polecić również dlatego, że na jej kartach możemy odnaleźć kilku mieszkańców Jarosławia (kto po nią sięgnie to się dowie). Dla przykładu zasygnalizuję historię wnoszącą nieco humoru w opis smutnych wydarzeń ze stanu wojennego. W styczniu 1982 r. internowani zostali przez strażników wyprowadzeni z cel na korytarz , aby mogli obejrzeć przedstawienie Teatru ,,Kacperek". Zaskoczony tą wiadomością komendant miejsca internowania zadzwonił do wyższej instancji i okazało się, że nie zamawiała ona dla osadzonych żadnego teatru, tym bardziej ,,Kacperka". A był to sprytny żart, wymyślony w celi zajmowanej mi.in. przez dwóch jarosławian Waldemara Mikołowicza i Józefa Pawnika ... 
Organizatorami spotkania byli: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym - Oddział Wojewódzki w Jarosławiu, NSZZ ,,Solidarność” – Oddział Jarosław.Andrzej Zgryźniak

Tekst pokazał się na stronie: jaroslawinfo.pl

You should also read: