Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - obchody w Jarosławskim Opactwie.
Złożenie wieńców pod pomnikiem ks. Popiełuszki

13 grudnia 2018 roku pod patronatem honorowym JE ks. abpa Adama Szala odbyły się uroczystości związane z 37. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zorganizowane zostały przez nasze stowarzyszenie oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  Burmistrza Miasta Jarosławia oraz Jarosławskie Opactwo. 

Po uroczystej mszy św. pod przewodnictwem  abpa Adama Szala - metropolity przemyskiego, z udziałem duchowieństwa, pocztów sztandarowych, delegacji państwowych i samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli organizacji niepodległościowych, harcerzy, delegacji szkół i młodzieży oraz lokalnej społeczności, nastąpiło przejście pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki - patrona „Solidarności".

Po przemówieniach, modlitwie i  złożeniu kwiatów zgromadzeni spotkali się na agapie w sali Jarosławskiego Opactwa.

Więcej zdjęć na jaroslawinfo.pl oraz ekspresjaroslawski.pl

Film z wydarzenia.