Odznaczenie dla Marii Podolec

Odznaczeni
IPN Rzeszów

W Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989.  W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster. 
W uroczystości wzięli udział posłowie na Sejm RP  Wojciech Buczak i Mieczysław Miazga, Wicewojewoda Podkarpacki – Lucyna Podhalicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie – Roman Jakim, Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” – Szymon Wawrzyszko, Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Jarosławiu – Jerzy Czekalski, członkowie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych na czele z Marianem Krztoniem, o. Marian Wachowicz z Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, dyrektor Radia Fara ks. Andrzej Bienia, przedstawiciele organizacji kombatanckich, związków i stowarzyszeń, rodziny i przyjaciele odznaczonych.

Wśród odznaczonych była nasza koleżanka - Maria Podolec.

Biogram

Od 1971 roku pracowała w ZPD „Jarlan”  w Jarosławiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjęła działalność w ramach zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyła w kolportażu wydawnictw podziemnych. W 1982 r. podejrzewana była o przechowywanie części matryc skradzionych z magazynu w Hucie Szkła w Jarosławiu. SB dokonała przeszukania jej mieszkania, a ona sama została zatrzymana.W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez SB w latach 1982 do 1987.

 

Za IPN Rzeszów