Poparcie dla abp. Jędraszewskiego

Abp. Jędraszewski
Adam Bujak / Wikipedia/ fragment

 

Członkowie zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Wojewódzki w Jarosławiu  - w całej rozciągłości popierają krytykę ideologii LGBT, dokonaną przez ks. abp. Jędraszewskiego podczas homilii wygłoszonej  w Bazylice Mariackiej z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Diagnoza  Metropolity krakowskiego jest trafna i oddaje w pełni problem przed którym stoi nasza Ojczyzna.